• slide2
  • slide1

ELOP AS er et norsk selskap, spesialisert mot utvikling av ultralyd utstyr for ikke-destruktiv inspeksjon (NDI) av solide materialer som betong. Selskapet ble etablert i 2013 etter en oppdeling av ELOP-DolphiScan AS, hvor DolphiTech og tilhørende ultralydaktiviteter ble skilt ut.

Ansatte i selskapet har betydelig FoU-erfaring og kompetanse fra dette området, og har tidligere designet og utviklet polymer ultralydtransdusere og industrialisert ultralydinstrumenter i samarbeide med ledende internasjonale industrikonsern.

Elop har et stort nasjonalt og internasjonal FoU- og bedrifts-nettverk og skal nå industrialisere ultralyd instrumenter for effektiv analyser av faste materialer. Instrumentene er basert på et nytt transduser design (patent pending) for pålitelig og effektiv avsøkning og innsamling / analyse av høy oppløselige dybde data i sann tid.

Mer informasjon om Elop AS