Elop AS er en høyteknologisk bedrift lokalisert på Hamar. Vi utvikler og kommersialiserer NDT utstyr basert på en patentert ultralyd løsning. Ikke ødeleggende inspeksjon av solide materialer som betong er vårt første område, men selskapet har også nye prosjekter innen NDT av andre materialer på gang (patent pending). Elop har et stort nasjonalt og internasjonalt FoU og bedriftsnettverk. Bedriften mottar betydelig økonomisk støtte til forskning, innovasjon og industrialisering fra nasjonale og internasjonale myndigheter. (Det Regionale Forskingsfondet, Horizon 2020, Forskningsrådet, Innovasjon Norge).
For å styrke vår tekniske ledelse og utvikling søker vi
Teknisk Direktør – CTO
Elop skal bli en ledende internasjonal leverandør av Ultralydinstrumentering for ikke ødeleggende inspeksjon av materialer. Kjernekompetanse innen FoU samt tett samarbeide med underleverandører og patentert teknologi danner grunnlag for fremtidig utvikling og vekst. For å ivareta og utvikle våre teknologiske muligheter skal vi styrke selskapets strategiske og operative ledelse.
Arbeidsoppgaver.

Ledelse av teknisk avdeling
Overordnet teknisk ansvar for prosjektene – prototyper og industrialisering.
Overordnet ansvar for metodikk, framdrift, kvalitet og dokumentasjon av utviklingen.
Overordnet ansvar for brukeropplæring og service.
Oppfølging av underleverandører og samarbeidspartnere.
Aktiv prosjektpartner.

Kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning (Master/ Siv. Ing.) helst innen Elektronikk/Telekom.
Ledererfaring fra teknologiske utviklingsprosjekter gjerne i mindre selskaper.
Gode skriftlige og muntlige norske og engelske kunnskaper.
God relevant teknisk innsikt og forståelse.
Oppdatert innen data og kommunikasjonsteknologi.

Personlige egenskaper
Fremoverlent og løsningsorientert
Tar initiativ og ansvar
Gode lederegenskaper – klar og tydelig med personlig autoritet
Samarbeider godt.

Vi tilbyr en utfordrende stilling med base på Hamar hvor du som CTO vil vokse sammen med selskapet
i et internasjonalt miljø.
Konkurransedyktige betingelser
Mulighet for opsjoner.

Dersom du har omkring 10 års relevant erfaring etter utdannelsen og ønsker å bli med i teamet for å skape et internasjonalt ledende selskap vil vi høre fra deg.
For ytterligere informasjon vennligst se www.elop.no eller kontakt daglig leder Sergey Lapshin på +47 48201604 eller styrets formann Terje Melandsø på +47 90130226.
Skriftlig søknad med CV sendes Elop AS ved innen 31.01.2017.