March 24, 2017 - Ledig stilling Teknisk sjef / Daglig leder

Elop AS, er en høyteknologisk bedrift lokalisert på Hamar. Vi utvikler og kommersialiserer NDT utstyr basert på en patentert ultralyd løsning. Ikke ødeleggende inspeksjon av solide materialer som betong er vårt første område, men selskapet har også nye prosjekter innen NDT av andre materialer på gang (patent pending). Elop har et stort nasjonalt og internasjonalt FoU og bedriftsnettverk. Bedriften mottar betydelig økonomisk støtte til forskning, innovasjon og industrialisering fra nasjonale og internasjonale myndigheter. (Det Regionale Forskingsfondet, Horizon 2020, Forskningsrådet, Innovasjon Norge). 

Vår CEO slutter og til å lede vår kommersielle og teknologiske utvikling søker vi:

Teknisk sjef / Daglig leder

Elop skal bli en ledende internasjonal leverandør av Ultralydinstrumentering for ikke ødeleggende inspeksjon av materialer. Kjernekompetanse innen FoU samt tett samarbeide med underleverandører og patentert teknologi danner grunnlag for fremtidig utvikling og vekst. For å ivareta og utvikle våre teknologiske og markedsmessige muligheter søker vi Teknisk sjef som også skal lede selskapet.

Arbeidsoppgaver:
Ledelse og administrering av Elop AS.
Samarbeide med og rapportere til nasjonale og internasjonale myndigheter.
Overordnet teknisk ansvar for prosjektene – prototyper og industrialisering.
Overordnet ansvar for metodikk, framdrift, kvalitet og dokumentasjon av utviklingen.
Oppfølging av underleverandører og samarbeidspartnere.
Utvikle organisasjonen, nettverksbygging og internasjonalisering.
Aktiv prosjektpartner.

Kvalifikasjoner:
Relevant teknisk utdanning gjerne innen elektronikk / data, med noe administrativ erfaring.
Ledererfaring fra teknologiske utviklingsprosjekter gjerne i mindre selskaper.
Gode skriftlige og muntlige norske og engelske kunnskaper.
God relevant teknisk innsikt og forståelse.
Oppdatert innen data og kommunikasjonsteknologi.

Personlige egenskaper:
Fremoverlent og løsningsorientert
Tar initiativ og ansvar
Gode lederegenskaper – klar og tydelig med personlig autoritet
Samarbeider godt.

Vi tilbyr en utfordrende stilling med base på Hamar hvor du som leder vil vokse sammen med selskapet i et internasjonalt miljø.
Konkurransedyktige betingelser
Mulighet for opsjoner.

Dersom du har omkring 10 års relevant erfaring etter utdannelsen og ønsker å bli med i teamet for å skape et internasjonalt ledende selskap vil vi høre fra deg. For ytterligere informasjon vennligst se www.elop.no eller kontakt styrets formann Terje Melandsø på +47 90130226.

Skriftlig søknad med CV sendes Elop AS ved så snart som mulig innen 07.04.2017.