ELOP AS er et høyteknologisk selskap som gjennom de 5 siste år har spesialisert seg på utvikling av ultralydutstyr for ikke-destruktiv kvalitetskontroll og testing (NDT) av strukturer som er basert på solide materialer som eksempelvis betong. Bygningsteknisk infrastruktur som broer, jernbaner og veier er avgjørende for alle lands økonomiske vekst og utvikling. Disse strukturene er vanligvis bygget som forsterkede betongstrukturer, og disse trenger kontinuerlig overvåking for å opprettholde krav til sikkerhet, kvalitet og regelmessig drift. Det å inspisere og kontrollere slike konstruksjoner er svært krevende, og ikke-destruktiv testing (NDT) er en av de mest effektive måtene for å utføre dette. Selskapet har bygget et stort, internasjonalt nettverk innen forskning, utvikling og næringsliv, og er for tiden i en fase hvor fokus er på forskning og utvikling, industrialisering og kommersialisering. Selskapet er lokalisert på Hamar.

Daglig leder / Teknisk sjef
Daglig ledelse – Non-destructive testing – Produktkommersialisering

Elop har utviklet patenter og løsninger som er unike innen NDT (Non-Destructive Testing). Vi utarbeider et produkt nå som har faget stor internasjonal oppmerksomhet og etterspørsel. Kan du sette deg inn i og forstå den forskning og produktutvikling vi gjør? Blir du motivert av muligheten til å lede oss frem til en global produktlansering? Evner du å bygge vår organisasjon? Da er kanskje du vår nye daglige leder/tekniske sjef!

I rollen som daglig leder, er de viktigste oppgavene å lede selskapet etter den strategi som er lagt. Dette innebærer at du skal
• utøve aktiv ledelse av de pr i dag 8 ansatte
• være ansvarlig for økonomisk styring av selskapet
• gå i front og lede arbeidet med å utvikle Elop til å være en internasjonal aktør, og sikre at organisasjonen utvikles i takt med selskapets vekst
• ha ansvaret for prosessen med å kommersialisere selskapets produkter og utvikle rett kompetanse for fremtiden

I rollen som teknisk sjef, er de viktigste oppgavene i første omgang å
• sikre ferdigstillelse av prototyper og iverksette industrialiseringen av dem. Industrialisering tilsier testing, ferdigstilling av dokumentasjon, sertifisering etc
• ytterligere optimalisere forskning, prosjektledelse og produksjon i selskapet

For å kunne bekle rollen og lykkes, vil det være viktig at du er drivende og løsningsorientert. Du må være opptatt av fremdrift, og også selv være en «do’er» med sterk gjennomføringsevne. Du er en god leder av både mennesker og teknologisk utvikling, og har gode analytiske evner og kommersiell teft. Effektiv prosjektledelse er en god måte å beskrive mye av lederbehovet på. Det er viktig at du har entreprenøregenskaper og er sulten med tanke på å bygge og utvikle selskapet. Det er viktig at du som leder er løsningsorientert og utviser agilitet, og er villig til og tør å bidra der det er behov i organisasjonen. Det er også viktig at du er tilstrekkelig uredd og har risikovilje til å utfordre og utvikle andre mennesker, er tydelig og evner å være beslutningsdyktig, også når beslutningene er krevende. Du arbeider effektivt og selvstendig, og tenker ofte «hvordan kan vi gjøre dette bedre». Vi er ute etter å høre dine forslag og løsninger til hvordan vi skal bedre våre systemer, metoder og prosesser.

Trolig har du formell utdanning med spesialisering innen elektrotekniske, automatiserte eller radar-/ultralydtekniske fag. Du har gjerne erfaring med NDT, signalbehandling/-prosessering, instrumentering, ultralyd, akustikk, elektronikk eller programvareutvikling. Det er også viktig at du har erfaring fra eller minimum forstår den dynamikk og de utfordringer som du vil møte i et selskap som vårt, som fortsatt er en gründerbedrift med få ansatte, unike patenter og produkter, høye forventninger til oss selv og masse pågangsmot. Forøvrig må du kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, da det er en viktig del av hverdagen.

Synes du dette høres spennende ut? Registrer din interesse innen 20. august. Har du spørsmål til stillingen, kan du gjerne kontakte vår rådgiver i The Assessment Company, Amund Kristiansen på telefon 917 18 762 / e-post Vi ser frem til å høre fra deg!