Aug 6th, 2018 - Ledig stilling daglig leder / teknisk sjef

ELOP AS er et høyteknologisk selskap som gjennom de 5 siste år har spesialisert seg på utvikling av ultralydutstyr for ikke-destruktiv kvalitetskontroll og testing (NDT) av strukturer som er basert på solide materialer som eksempelvis betong. Bygningsteknisk infrastruktur som broer, jernbaner og veier er avgjørende for alle lands økonomiske vekst og utvikling. Disse strukturene er vanligvis bygget som forsterkede betongstrukturer, og disse trenger kontinuerlig overvåking for å opprettholde krav til sikkerhet, kvalitet og regelmessig drift. Det å inspisere og kontrollere slike konstruksjoner er svært krevende, og ikke-destruktiv testing (NDT) er en av de mest effektive måtene for å utføre dette. Selskapet har bygget et stort, internasjonalt nettverk innen forskning, utvikling og næringsliv, og er for tiden i en fase hvor fokus er på forskning og utvikling, industrialisering og kommersialisering. Selskapet er lokalisert på Hamar.

Daglig leder / Teknisk sjef
Daglig ledelse – Non-destructive testing – Produktkommersialisering

Elop har utviklet patenter og løsninger som er unike innen NDT (Non-Destructive Testing). Vi utarbeider et produkt nå som har faget stor internasjonal oppmerksomhet og etterspørsel. Kan du sette deg inn i og forstå den forskning og produktutvikling vi gjør? Blir du motivert av muligheten til å lede oss frem til en global produktlansering? Evner du å bygge vår organisasjon? Da er kanskje du vår nye daglige leder/tekniske sjef!

I rollen som daglig leder, er de viktigste oppgavene å lede selskapet etter den strategi som er lagt. Dette innebærer at du skal
• utøve aktiv ledelse av de pr i dag 8 ansatte
• være ansvarlig for økonomisk styring av selskapet
• gå i front og lede arbeidet med å utvikle Elop til å være en internasjonal aktør, og sikre at organisasjonen utvikles i takt med selskapets vekst
• ha ansvaret for prosessen med å kommersialisere selskapets produkter og utvikle rett kompetanse for fremtiden

I rollen som teknisk sjef, er de viktigste oppgavene i første omgang å
• sikre ferdigstillelse av prototyper og iverksette industrialiseringen av dem. Industrialisering tilsier testing, ferdigstilling av dokumentasjon, sertifisering etc
• ytterligere optimalisere forskning, prosjektledelse og produksjon i selskapet

For å kunne bekle rollen og lykkes, vil det være viktig at du er drivende og løsningsorientert. Du må være opptatt av fremdrift, og også selv være en «do’er» med sterk gjennomføringsevne. Du er en god leder av både mennesker og teknologisk utvikling, og har gode analytiske evner og kommersiell teft. Effektiv prosjektledelse er en god måte å beskrive mye av lederbehovet på. Det er viktig at du har entreprenøregenskaper og er sulten med tanke på å bygge og utvikle selskapet. Det er viktig at du som leder er løsningsorientert og utviser agilitet, og er villig til og tør å bidra der det er behov i organisasjonen. Det er også viktig at du er tilstrekkelig uredd og har risikovilje til å utfordre og utvikle andre mennesker, er tydelig og evner å være beslutningsdyktig, også når beslutningene er krevende. Du arbeider effektivt og selvstendig, og tenker ofte «hvordan kan vi gjøre dette bedre». Vi er ute etter å høre dine forslag og løsninger til hvordan vi skal bedre våre systemer, metoder og prosesser.

Trolig har du formell utdanning med spesialisering innen elektrotekniske, automatiserte eller radar-/ultralydtekniske fag. Du har gjerne erfaring med NDT, signalbehandling/-prosessering, instrumentering, ultralyd, akustikk, elektronikk eller programvareutvikling. Det er også viktig at du har erfaring fra eller minimum forstår den dynamikk og de utfordringer som du vil møte i et selskap som vårt, som fortsatt er en gründerbedrift med få ansatte, unike patenter og produkter, høye forventninger til oss selv og masse pågangsmot. Forøvrig må du kommunisere godt på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, da det er en viktig del av hverdagen.

Synes du dette høres spennende ut? Registrer din interesse innen 20. august. Har du spørsmål til stillingen, kan du gjerne kontakte vår rådgiver i The Assessment Company, Amund Kristiansen på telefon 917 18 762 / e-post Vi ser frem til å høre fra deg!


April 6, 2016 - ELOP AS is featured in the annual report 2015 of Innovation Norway

ELOP AS is featured in the annual report 2015 of Innovation Norway, the Norwegian Government’s most important instrument for innovation and development of Norwegian enterprises and industry.

Excerpt from the article:
«Elop AS is specialized in development of ultrasound equipment for inspection of solid materials such as concrete.
The solution from Elop AS is a handheld scanner for checking and documenting the quality of existing concrete structures. Instead of having to make physical sampling of the concrete, the scanner can generate 3D images of the inside of the structure in real-time. This technology will have a great use in the EU region and beyond. In addition to bridges, the technology can be used on other structures such as dams, ferry piers, wind mills, buildings and a vast amount of different industry structures.”


March 24, 2016 - International application published under the Patent Cooperation Treaty PCT/NO2015/050140

International application published under the Patent Cooperation Treaty PCT/NO2015/050140.


February 1, 2016 - ELOP AS has received the Seal of Excellence from the Horizon2020

ELOP AS has received the Seal of Excellence from the Horizon2020 program for its application “Ultrasound NDE tomograph. Design and construction of a portable 3D ultrasound scanner for non-destructive testing and evaluation (NDT and NDE) of concrete in road and other building structures” submitted under the Horizon2020’s SME instrument phase 2 of 18 March 2015 in the area of “Small business innovation for Transport”.

The Seal of Excellence is given to proposals that passes all stringent Horizon2020 assessment thresholds required to receive funding, and is recommended for funding by other sources.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

 


September 9, 2015 – Hamar Dagblad reports on ELOP AS receiving funding from the EU program Horizon2020

The regional newspaper Hamar Dagblad reports on ELOP AS receiving funding from the EU program Horizon2020.
“EU-millioner til Hamar-bedrift”

http://www.hamar-dagblad.no/okonomi-og-naringsliv/hamar/nyheter/eu-millioner-til-hamar-bedrift/s/5-80-18547


August 15, 2015 - ELOP AS receives funding from the Horizon2020 program

ELOP AS receives funding from the Horizon2020 program for its application “Ultrasound NDE tomograph. Design and construction of a portable 3D ultrasound scanner for non-destructive testing and evaluation (NDT and NDE) of concrete in road and other building structures” submitted on June 17, 2015.